Autorské práva

Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.albasr.eu je spoločnosť ALBA CR spol. s r.o., so sídlom Masarykovo námestie 26, 250 83 Škvorec, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri, vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 34750, IČO: 62909134, DIČ: CZ62909134.
Prevádzkovateľovi patria všetky autorské práva k obsahu internetových stránok www.albasr.eu, vrátane textov, fotografií, dizajnu, usporiadanie i grafiky internetových stránok.
Zverejnenie akýchkoľvek informácií na stránkach www.albasr.eu nemá povahu žiadneho právneho úkonu, ak nebude v jednotlivých prípadoch explicitne uvedené inak.


Zavrit