Medzi často diskutované témy v zamestnaní jednoznačne patrí správna teplota v kancelárii. Samozrejme, že úplne optimálna teplota neexistuje. Každý sme iný, niekto má radšej chladnejší vzduch, niekto je naopak zimomravý a uvíta skôr teplo. Avšak rozmedzie, v ktorom by sa mala teplota pohybovať, je dané zákonom. Zamestnávateľ má povinnosť sa o svojich zamestnancov postarať, obzvlášť ak dochádza k veľkým výkyvom teplôt v letných alebo zimných mesiacoch. Poďme sa teda pozrieť, aká je minimálna a maximálna akceptovateľná teplota v kancelárii?

Optimálna teplota v kancelárii

Každý si pod slovom optimálna teplota v kancelárii predstaví niečo úplne iné. Práve z tohto dôvodu nemožno presne určiť, aká teplota je tá správna. V menších kanceláriách, kde sedia dvaja alebo traja ľudia, je stále ešte pravdepodobnosť, že sa títo kolegovia zhodnú na jednej ideálnej teplote, ktorá im bude vyhovovať.

Avšak vo veľkých open space kanceláriách, kde je viac než desať ľudí, je optimálna teplota v kancelárii ako slovo do bitky. Každý má iné požiadavky na teplotu, a pokiaľ sa menšina podriadi väčšine, i tak nikto nebude celkom spokojný.

Samozrejme, existuje doporučovaná teplota pre zamestnancov pracujúcich v administratíve, ktorá je 21 – 23 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu by potom mala byť minimálne 40 % a maximálne 70 %. Toto rozmedzie sa nazýva komfortnou zónou a malo by vyhovovať všetkým. Nikomu by nemalo byť zima ani príliš horúco. Naopak, keď je teplota v kancelárii vyššia, niektorí zamestnanci sa môžu cítiť unavení. Rovnako je tomu i pri nižšej teplote, kedy sa mnohí naopak nemôžu na prácu sústrediť.

Aká je správna teplota v kancelárii

 

Zákonník práce a nariadenie vlády o teplote na pracovisku

Tému teploty na pracovisku tiež upravuje zákonník práce, ktorý nariaďuje zamestávateľomvytvárať bezpečné a zdravie neohrozujúce pracovné prostredie. Zamestnávateľ je povinný odstrániť potencionálne riziká, medzi ktoré samozrejme patria i mikroklimatické podmienky (vysoká alebo nízka teplota na pracovisku).

 

Minimálna teplota na pracovisku

Minimálnu teplotu na pracovisku upravuje zákon č. 355/2007 Z. z., upravený vyhláškou č. 99/2016 Z.z., ktoré stanovuje podmienky ochrany zdravia pri práci súvisiace so záťažou chladom. Ďalej potom nová vyhláška 227/2019 uvádza, že pri záťaži teplom musí zaměstnávatel´ prostřednictvóm pitného režimu zabezpečit náhradu minimálně 70 % stratených tekutin. Podla nové vyhlášky musí zaměstnavatel´poskytnout zaměstnanci alespoň polovinu nápojů mineralizovaných.

Minimálna teplota je potom určovaná podľa podmienok, v ktorých zamestnanec pracuje. Tieto podmienky sa delia na vonkajšie a nevonkajšie pracoviská, potom sa ďalej zamestnanci zaraďujú do jednotlivých pracovných tried, podľa ktorých sa určí trieda práce a následne minimálna či maximálna teplota na pracovisku.

Práca v kancelárii a drobné administratívne práce sa radia do triedy 1a, kde je energetický výdaj vyšší než 80. Preto by mala byť minimálna teplota v kancelárii 20 °C a maximálna 27 °C.

Maximálna teplota na pracovisku

Maximálna teplota na pracovisku je upravená zákonom rovnako ako tá minimálna. Opäť sa určuje, v akom type nevonkajšieho pracoviska zamestnanec pracuje. Vyberá sa z ôsmych uvedených tried a hodnotí sa dodržovanie prípustných hodnôt podľa vyhlášky č. 99/2016 Z. z., která je dále upravena novou vyhláškou 227/2019 Z. z.

Kancelárska práca je tu zaradená do triedy 1a, druh práce: v sede s minimálnou celotelovou pohybovou aktivitou. Maximálna teplota v kancelárii by podľa tohto nariadenia mala byť 27 °C.

 

Nárok na ochranné nápoje a 50 % minerálných nápojov

Ako sme sa už zmienili, zákon tiež zamestnávateľovi stanovuje povinnosť zaistiť prístup k pitnej vode z vodovodu, ktorá taktiež slúži pre prípad poskytnutia prvej pomoci. Ak na pracovisku vzniknú nevyhovujúce mikroklimatické podmienky, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť náhradu minimálne 70 % stratených tekutín. V nové vyhlášce 227/2019 je navíc uvedeno, že polovina tekutin musí být ve formě minerálných nápojov.

Podmienky pri klimatizácii v kancelárii

Nariadenie vlády sa tiež zaoberá klimatizáciou na pracovisku. Pokiaľ je teda v kancelárii používaná klimatizácia, je dôležité dodržať rozdiel vonkajších a vnútorných teplôt, ktorý nesmie prekročiť 5-6 °C. Vyšší rozdiel teplôt spôsobuje u niektorých zamestnancov prechladnutie.

Teplotný komfort pri práci v kancelárii

Ak sa pri práci cítite dobre, nepociťujetechlad ani príliš veľké teplo, pravdepodobne sa nachádzate v teplotnom komforte. Vďaka tomu, že pracujete v prostredí s optimálnou teplotou (stanovenou v určitom rozmedzí), cítite sa dobre a podávate tak lepší výkon. Teplotný komfort pri práci teda vo výsledku vedie k vyššej produktivite zamestnancov a všeobecnej spokojnosti.

Kancelárske stoličky priaznivo ovplyvnia teplotný komfort

Teplotný komfort možno okrem vhodnej teploty v kancelárii ovplyvniť tiež správnym výberom kancelárskej stoličky. Pre lepšiu cirkuláciu vzduchu sú vhodné kancelárske kreslá so sieťovaným operadlom a kancelárske stoličky so sieťovaným operadlom. Tieto stoličky a kreslá umožňujú pohodlné sedenie a sú obľúbené práve pre svoju vzdušnosť. Sú ideálne k dlhodobému sedeniu a ich vlastnosti oceníte predovšetkým v letných mesiacoch. Preto dajte zbohom spoteným a boľavým chrbátom a zamerajte sa tiež na výber vhodného kancelárskeho nábytku.

Pre zimomravejšie osoby sú naopak ideálne kreslá či stoličky s čalúnenými operadlami. Kancelárske kreslá s čalúneným operadlom alebo kancelárske stoličky s čalúneným operadlom sú vhodné do chladnejších priestorov. Majú skvelé izolačné schopnosti, a vďaka tomu sú nielen veľmi pohodlné, ale chránía váš chrbát pred prechladnutím a poskytnú vám príjemný komfort.

Pozrite sa na našu kompletnú ponuku kancelárskych stoličiek a kresiel na našich webových stránkach www.albacr.eu.