Hoci priemerná výška populácie neustále rastie, stále sa medzi nami nachádzajú aj takí, ktorí sú v tomto ohľade hlboko nad či pod priemerom. Problémom však je, že väčšina výrobkov na trhu je vyrábaná pre tzv. "Priemerného človeka", kancelárske stoličky nevynímajúc.

Predovšetkým osoby menšieho vzrastu môže výber správnej kancelárskej stoličky pekne potrápiť. Ak ste jednou z nich, je tento článok určený priamo pre vás, lebo v ňom uvedieme niekoľko aspektov, ktorými by ste sa pri výbere kancelárskej stoličky mali riadiť. Všetky tieto aspekty spája jedna dôležitá vlastnosť - nastaviteľnosť.

Sedadlo

Nastaviteľné sedadlo je úplným základom. Uistite sa, že ho možno znížiť až na takú úroveň, kedy bude vaše stehno spolu s lýtkom zvierať uhol 90 °. Čiastočne pomôcť si môžete obstaraním nožnej opierky.

Vedľa výšky sedadla (a tým aj výšky celej stoličky) je dôležitá aj jeho hĺbka. Tá by mala zodpovedať vzdialenosti podkolennej jamky od zadku osoby sediacej na stoličke. Mnoho ľudí sa často domnieva, že by stehná mali byť maximálne podopreté po celej svojej dĺžke. Nie.  Medzi prednou hranou sedadla a podkolennej jamkou by mala byť 5-10 cm medzera, ako znázorňuje obr. 1.

Ako správne sedieť na kancelárskej stoličke - sedadlo

Obr. 1 Ako správne sedieť na kancelárskej stoličke; zdroj

Operadlo

Dostatočne podopretý chrbát, predovšetkým v bedrovej oblasti, je dôležitým predpokladom pre bezbolestné sedenie. Nielen v prípade sedadla, ale aj u operadla hránastaviteľnosť významnú úlohu - týka sa jeho výšky a tvaru, záleží však na konkrétnej stoličke. Nastaviteľnosť tvaru operadla síce nie je príliš častá, ale jej absenciu možno jednoducho nahradiť obstaraním nastaviteľnej bedrovej opierky, ktorá by mala byť umiestnená v úrovni pásu a samozrejme by mala byť pohodlná. Mnoho stoličiek však našťastie disponuje aspoň miernym zakrivením, ktoré vhodne kopíruje prirodzený tvar chrbtice (viď obr. 2).

Ako správne sedieť na kancelárskej stoličke  - operadlo

Obr. 2 Operadlo kopírujúci prirodzený tvar chrbtice; zdroj

Opierky rúk

Ďalším prvkom kancelárskej stoličky, kde by nemala chýbať nastaviteľnosť, sú opierky rúk. Pri sedení sa odporúča nechať paže voľne visieť rovnobežne s chrbticou. Takto uvoľnené paže a predlaktia by mali zvierať uhol 90 ° alebo mierne väčší (viď obr. 3). V prípade, že opierky rúk nevyhovujú, je lepšie ich nemať vôbec.

  • Ak sa chcete dozvedieť viac o správnom sedení na kancelárskej stoličke, prečítajte si náš ďalší článok.

Ako správne sedieť na kancelárskej stoličke – opierky rúk

Obr. 3 Poloha rúk pri správnom nastavení opierok; zdroj

Nastaviteľné sedadlo, operadlo a opierky rúk sú hlavnými prvkami, na ktoré by ste sa - ako osoby menšieho vzrastu - mali zamerať. Samozrejme existujú aj ďalšie, ako je napríklad nastaviteľný podhlavník, ten už však plní skôr doplnkovú funkciu.