Pri zriaďovaní či redizajne kancelárskych priestorov nie je jediným rozhodovacím kritériom budova, v ktorej sa tieto priestory nachádzajú. Dôležité je tiež ich dispozičné riešenie, tzv. Layout, ktorý značným spôsobom dokáže ovplyvniť produktivitu zamestnancov, náklady súvisiace s prenájmom, vykurovaním atp., A v neposlednom rade je tiež určitým odrazom firemnej identity. A práve o tom, prečo je layout kancelárií toľko dôležitý, a s akými typmi sa môžeme najčastejšie stretnúť, pojednáva tento článok.

Prečo layout kancelárie rozhodne nepodceňovať?

Už vyššie sme v skratke uviedli, na aké oblasti môže mať zvolené dispozičné riešenie kancelárie dopad. Poďme sa teraz na túto problematiku pozrieť bližšie.

Motivujte zamestnancov k lepším výkonom

Layout kancelárie je jedným zo základných faktorov majúcich vplyv na to, ako sa zamestnanci na pracovisku cítia. Pri jeho výbere je absolútne nevyhnutné brať do úvahy povahu zamestnaní jednotlivých pracovníkov. Možno napríklad predpokladať, že ľudia vykonávajúci rôzne analýzy a pracujúci prevažne s dátami budú preferovať svoju vlastnú kanceláriu, v ktorej nebudú neustále vystavovaní rušivým elementom, kdežto treba zamestnancom technologických spoločností, pre ktoré sú alfou a omegou inovácie a tímová spolupráca, budú oveľa viac vyhovovať otvorené kancelárske priestory.

Udržujte svojich zamestnancov v dobrej nálade

S predošlým bodom do istej miery súvisí aj to, že cez správne rozvrhnutie kancelárie môžete pozitívne pôsobiť na náladu a morálku svojich zamestnancov. Zamyslite sa napríklad nad tým, ako do priestoru pustiť čo najviac svetla, alebo tým, ako pracovníkom zabezpečiť čo najlepší prístup k sanitárnym zariadeniam.

Podporte tímovú prácu pri zachovaní súkromia

Vďaka mnohým možnostiam, ktoré sa pri voľbe dispozičného riešenia kancelárskych priestorov ponúka, je možné docieliť to, že u svojich zamestnancov podporíte prácu v tíme - ktorá je u vybraných profesií bezpochyby dôležitá - bez toho aby ste obmedzili ich súkromie. Typicky sa jedná o pracoviská s kóje, keď pracovníci v prípade potreby môžu jednoducho komunikovať so svojimi kolegami, a zároveň následne nerušene pokračovať v práci vo svojej kóji.

Šetrite náklady

Máte kancelárske priestory v prenájme? Potom ste si iste vedomí toho, že platíte za každý m2 bez ohľadu na to, či ho reálne využívate alebo nie. Ak však rozloženie kancelárií zvolíte chytro, maximálne efektívne využijete celú plochu, a nebudete tak "vyhadzovať peniaze oknom". S tým idú ruka v ruke aj náklady spojené s vykurovaním či osvetlením.

Odľahčite svojmu manažmentu

Na určitých pracoviskách môže šikovný layout pomôcť manažérom a vedúcim lepšie monitorovať jednotlivých pracovníkov, prípadne jednoduchšie interagovať so svojím tímom. Tímy je takto možné efektívnejšie "koučovať", pretože potrebné oznámenia možno odovzdať všetkým členom naraz - bez nutnosti konzultácie s každým zvlášť.

Reflektujte svoje firemné hodnoty

Layout kancelárie by mal byť zvolený tak, aby bol v súlade s jadrom podnikania firmy a jej hodnotami. Podporíte tak svoje snahy o budovanie značky, pretože svojim zamestnancom aj zákazníkom dávate jasne najavo, kto ste.

S akými layoutami kancelárií sa môžeme najčastejšie stretnúť?

Spôsobov, ako riešiť rozvrhnutie kancelárskych priestorov, existuje niekoľko. V nasledujúcich riadkoch si však pre ilustráciu uvedieme len tie, s ktorými sa stretávame asi najčastejšie.

Súkromná kancelária

Súkromná kancelária

Keď sa povie slovo "kancelária", tým prvým, čo človeka najskôr napadne, je práve kancelária súkromná čiže privátna, kedy má každý zamestnanec svoju vlastnú miestnosť, ktorú si môže sám  ľubovoľne organizovať. V minulosti bol tento typ veľmi populárny a vlastnú kanceláriu mal každý - riaditeľom počnúc, rádovým pracovníkom končiac.

Jej výhodou je predovšetkým vysoká miera súkromia a možnosť nerušenej koncentrácie, na druhú stranu však trochu sťažuje možnosť jednoducho komunikovať s ostatnými a z ekonomického hľadiska tiež nie je príliš vhodná.

Otvorená kancelária

Otvorená kancelária

Otvorená kancelária (tzv. Open-space) predstavuje také usporiadanie, kedy jednotliví zamestnanci zdieľajú jeden veľký otvorený priestor. Hoci je tento typ usporiadania známy už desiatky rokov, na popularite začal nadobúdať – predovšetkým v našich zemepisných šírkach – pomerne nedávno.

Jednu z hlavných výhod otvorených kancelárií predstavuje relatívnu nenáročnosť na priestor a z toho vyplývajúce úspory z nižšieho nájomného a nižšej spotreby energií. Ďalej umožňuje vyššiu mieru interakcie medzi zamestnancami a zamestnávatelia ocenia lepšiu kontrolu pracovníkov. Tieto pozitíva však značne zatieňujú nevýhody v podobe hluku a nedostatku súkromia.

Kóje

Kóje

Kóje sú v podstate kompromisom medzi súkromnou a otvorenou kanceláriou. V prípade potreby môžu jednotliví pracovníci ľahko a rýchlo komunikovať s ostatnými, a pritom si zachovať vysokú úroveň súkromia. Najčastejšie sa s týmto typom stretávame v bankovom sektore a v ďalších spoločnostiach, ktoré svojim zamestnancom potrebujú zabezpečiť dostatok súkromia a pokoja na prácu, avšak z nejakého dôvodu si nemôžu dovoliť (alebo nechcú) súkromné kancelárie.

Tímovo orientované rozloženie

Tímovo orientované rozloženie

Tímovo orientované rozloženie zavádzajú predovšetkým firmy, ktoré majú veľa nezávislých tímov pracujúcich na rôznych projektoch. Každý z týchto tímov má vyhradené určité miesto, ktoré navyše často býva oddelené (napr. Paravánom).

Výhodou tohto rozloženie je predovšetkým ľahšia komunikácia členov tímu, vyššia miera koncentrácie na daný projekt a zníženie potreby presunov po firme.

Nech už je vaša predstava výsledných kancelárskych priestorov akákoľvek, majte na pamäti, že dôležité je nielen dizajnové riešenie, ale tiež samotné rozloženie kancelárií. Ak budete tento fakt brať náležite do úvahy, získate vysoko produktívneho  zamestnanca a ušetríte nemalé čiastky.